Η Εταιρεία μας
PDF Print E-mail

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1998 και εκτελεί έργα στον τομέα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην διεύθυνση:

 

AMARANTIS SHITTA 6  3118, LIMASSOL ( ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΣ )

Στην πορεία της η εταιρεία έχει εκτελέσει έργα του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα. Αναλαμβάνει και φέρνει εις περάς  έργα μικρού, μεσαίου και μεγάλου όγκου εργασίας, βιομηχανικά, εμπορικά, οικιστικά και εξειδικευμένα έργα .

Η εταιρεία θεωρείται πρωτοποριακή στον τομέα της στην Κυπριακή Αγορά αφού με δικά της εξειδικευμένα συνεργεία που στελεχώνονται με ηλεκτρολόγους μηχανικούς εργοδηγούς και τεχνίτες ηλεκτρολόγους εκτελεί όλο το φάσμα μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης που μπορεί να αποτελείται από:

•  εγκαταστάσεις φωτισμού

•  ισχύος

•  πινάκων διανομής

•  τηλεφωνικές εγκαταστάσεις

•  εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης

•  Home Automation system ( KNX και  Smart Bus Systems )

> Επίσημη Αντιπρόσωποι της εταιρείας BLUMOTIX KNX

•  εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας όπως:

>  συστήματα συναγερμού

>  Πυρανίχνευσης

>  κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης και έλεγχου πρόσβασης

>  θυροτηλέφωνων και θυροτηλεόρασης